ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ : ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560

—————————————————————————————–

สรุปผลการรับ – จ่ายเงินประจำปี อบต.ห้วยแก้ว

กระดาษทำการ

ข้อมูลทั่วไป

งบปีงบแสดงฐานะการเงิน

งบปีปิดงบแผนงาน

รายละเอียดลูกหนี้ 2559

 

 

ประชาสัมพันธ์

capture

ดาวน์โหลด : เอกสารแนบ

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

วันที่ลงประกาศ : 2 ธ.ค. 2559

สอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คศล. และ ก่อสร้างถนน คศล. จำนวน 4 โครงการ 

เอกสารแนบ

วันที่ลงประกาศ : 7 พ.ย. 2559

สอบราคาโครงการซ้อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่านป๊อก – บ้านแมาลาย หมู่ที่ 1 

เอกสารแนบ1  เอกสารแนบ2

วันที่ลงประกาศ : 11 ส.ค. 2559

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำ คสล.และปรับปรุงระบบประปา จำนวน 4 โครงการ

วันที่ลงประกาศ : 11 ส.ค. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา,ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ศลส.,ติดตั่งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบ เอกสารแนบ

โครงการที่ 1 , โครงการที่ 2  , โครงการที่ 3  , โครงการที่ 4 , โครงการที่ 5

โครงการที่ 6 , โครงการที่ 7 , โครงการที่ 8 , โครงการที่ 9 , โครงการที่ 10

โครงการที่ 11 , โครงการที่ 12 , โครงการที่ 13

วันที่ลงประกาศ : 28 มิ.ย. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมดาดคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมดาดคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ

แบบช่าง

(เพิ่มเติม…)

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว หมู่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5303-6555-7 โทรสาร 0-5303-6555-6
Coppyright © 2012 www.huaykaew.com Powered By Pagazas